O nás

O nás

Občanské sdružení Kutnohorsko.cz vzniklo na jaře roku 2009 na základě iniciativy sedmi zakládajících členů. Jeho cílem je především šetrný a udržitelný rozvoj turismu v Kutné Hoře a zvýšení turistické atraktivity našeho krásného města.

Jako Občanské sdružení Kutnohorsko.cz jsme se však představovali jen do ledna 2014. Tou dobou došlo ke změně právní formy a tak se Vám nyní představujeme jako Kutnohorsko.cz, o.p.s. Naše aktivity však zůstávají ve starých, dobře zaběhnutých kolejích.

Výše uvedené cíle se nám daří velmi dobře naplňovat především organizací celoprázdninového kulturního festivalu Kutnohorské léto a také úspěšným provozováním parku U Tří pávů v centru města, dále pak mnoha jednotlivými akcemi v průběhu celého roku, na kterých se podílíme organizačně či jako partneři.

 

PROHLÉDNĚTE SI VÝROČNÍ ZPRÁVY KUTNOHORSKO.CZ, O.P.S.

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

 

KUTNOHORSKÉ LÉTO                           

Již třináctým rokem proběhne v Kutné Hoře a okolí festival s názvem Kutnohorské léto, festival s podtitulem Jeden den nestačí, festival netradičních prohlídek i jiných zábavných vystoupení. Kutnohorsko.cz připravuje program pro obyvatele a návštěvníky města ve spolupráci s několika provozovateli památek i jiných zajímavých objektů.

Poděkování za spolupráci a přípravu produkcí náleží Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, Českému muzeu stříbra, Národnímu zemědělskému muzeu – zámku Kačina, Václavu Veselému – Divadlu za oponou Kutná Hora, Muzeu B, Vinným sklepům Kutná Hora s.r.o., Ochotnickému spolku Tyl Kutná Hora, a všem dalším, kteří se na zdárném průběhu festivalu podíleli. Festival Kutnohorské léto se koná za podpory Středočeského kraje a Města Kutná Hora.


PARK U TŘÍ PÁVŮ

Park U Tří pávů byl po mnoha letech znovu zpřístupněn veřejnosti až v dubnu 2011. Díky grantové podpoře, kterou získalo Kutnohorsko od TPCA – Partnerství pro Kolínsko, byla v tomto roce také zahájena celková rekonstrukce parku. Její součástí je nově vybudované dřevěné jeviště s hledištěm s kapacitou přibližně 60 míst k sezení. Dále vzniklo zcela nové dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami i pískovištěm. Své první návštěvníky také přivítala nově zrekonstruovaná kavárna, nacházející se u vstupu z Palackého náměstí.

Kutnohorsko se však nezaměřuje jen na technický stav parku, ale taktéž na jeho programovou náplň. Například v roce 2014 se v období od května do září konalo v parku U Tří pávů přibližně 40 produkcí. Proběhlo zde několik koncertů různých žánrů, několik divadelních představení převážně pro děti, ale také bleší trhy, promítání letního kina či prezentace žáků umělecké školy z Turnova, jejichž exponáty byly v parku vystaveny po celou sezonu a sklidily nemalé ohlasy. A i když se v parku zrovna nic nedělo, přicházely do něj denně desítky lidí – posedět v místní kavárně, schovat se do klidu a stínu zdejších stromů nebo pohrát si na dětské hřiště.

Rok 2014 navíc přinesl další fázi obnovy parku. Největší změnu letos zaznamenala třetí, dosud trochu opomíjená část parku. Koncem roku 2013 získalo Kutnohorsko grantovou podporu od Dobročinného fondu Philip Morris, který je administrován Nadačním fondem Slunce pro všechny. Tento příspěvek umožnil mimo jiné vytvroření petanquového hřiště, ošetření stromů, srovnání terénu, výsadbu nové zeleně i květinových záhonů a také výrobu a instalaci informačních panelů, které seznámují návštěvníky s historií a zajímavostmi našeho města.


GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI

Kutnohorsko se od roku 2013 podílí i na přípravě gastronomických slavností – na podzim 2013 jsme poprvé organizovali Svatomartinské hody s tím, že pořadatelem dvou předchozích ročníků byl Středočeský kraj. Svatomartinské hody Města Kutné Hory se uskutečnily 16. listopadu v areálu bývalé Jezuitské koleje, dnes Galerie Středočeského kraje. Na návštěvníky čekala ochutnávka specialit a variací na tradiční Svatomartinskou husu a degustace mladých a Svatomartinských českých vín. Připraven byl i bohatý doprovodný program.

V roce 2014 jsme připravili slavnost ještě větší – první Kutnohorskou gastronomickou slavnost, tentokrát ve stylu První republiky… Celá slavnost se odehrála v sobotu 31. května 2013 od 11:00 do 19:00 hodin v Barborské ulici podél Jezuitské koleje, Vorlíčkových sadech přilehlých ke chrámu sv. Barbory a také v zahradách Galerie Středočeského kraje. Na 30 restaurací návštěvníkům nabídlo tradiční pokrmy nejen z období První republiky v podání moderní gastronomie. Kromě toho se v rámci slavnosti představila i celá řada regionálních produktů, včetně malých pivovarů a kutnohorského vína. Celým dnem provázela stylová hudba. Slavnost zahájil proslulý Kolínský Big Band, na který navážal kutnohorský Royal Dixieland Jazz Band. Program uzavřeli ledničtí Melody Gentlemen. Návštěvníci slavnosti si mohli nechat udělat dobovou fotografii, pobavit se při loutkovém divadle, nebo nasát dobovou kulturní atmosféru v Jezuitské koleji, kde sídlí Galerie Středočeského kraje (GASK). Ve spolupráci se společností Dramedy Productions s. r. o. se podařilo připravit i přehlídku dámských kostýmů ze seriálu První republika v překrásném prostředí zahrad Jezuitské koleje. Počasí první Kutnohorské gastronomické slavnosti přálo a určitě i díky tomu ji navštívilo na 8 000 návštěvníků.


A DALŠÍ?

Dalo by se popsat mnoho dalších stránek, abychom představili všechny činnosti Kutnohorska. Pořádali jsme v Kutné Hoře několik adventních akcí – například oblíbené Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi, připojili jsme se k akci Česko zpívá koledy, připravili jsme Adventní koncert v kostele Matky Boží Na Náměti, ve spolupráci s nadací Dítě a kůň přivezli do parku U Tří pávů živý betlém, podíleli jsme se na projektu Kutná Hora dostupná všem, který byl zaměřen na vytvoření jednotného orientačního systému města, přizpůsobeného také pro sluchově a zrakově hendikepované účastníky cestovního ruchu a jehož nosnou aktivitou byla obnova stávajícího městského značení, přispěli jsme k výrobě krátkého animovaného filmu o stříbrné horečce na Horách Kutnách s názvem Cuthna Antiqua, pořádali jsme prázdninové hry pro děti v ulicích města Kutná Hora atd. atd. Ale hlavně, vždy jsme při tom mysleli nejen na turisty, ale i na obyvatele našeho města. Snad Vás naše činnosti zaujmou a budeme mít příležitost setkat se při některé z našich dalších akcí :)

Jménem Kutnohorsko.cz, o.p.s. Hana Bendová, Karel Koubský ml., Petr Pavlík, Lucie Černá, Martin Běhounek, Jana Mazáčková, Monika Luhanová a Radek Cikler